Dersler

Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü – Vokal Workshop

Şan dersi neden gereklidir? Buna neden ihtiyaç duyarız? 

Cevap basittir; çünkü güzel şarkı söylemek isteriz.

Güzel şarkı söylemekten kasıt, şüphesiz sesimize hakim olmak ve sesimizle istediğimiz etkiyi yaratarak duygularımızı ifade edebilmektir. 

Ancak şan egzersizleri tek başına bir şey ifade etmeyecektir. Öğrencinin, vokal tekniğini geliştirmesinin yanı sıra ilgilendiği müzik türüne dair donanıma sahip olması ve artistik yönlerini de kuvvetlendirmesi gerekir. 

Bu nedenle, öğrenciye özel oluşturduğum ders içeriğini üç ana başlık altında değerlendirebiliriz:

 1. Teknik vokal çalışmalar:
  Sesimizin, tabir-i caizse ehlileşmesi için onun güçlenmesine, esneklik kazanmasına, göğüs, orta (miks) ve kafa rejisterleri arasındaki geçişlerin düzgün olmasına ihtiyaç vardır. Bu edinimler neticesinde, ses aralığımız zaman içerisinde genişler. Hepsinden önemlisi, sesi “kaliteli” tınlatmaya yönelik mekanizmaları koordine etmeyi öğreniriz. Özgüven duygumuz ve buna bağlı olarak performansımız gelişir.

  Ses ısıtma, postür, nefes, gırtlağın ve ses tellerinin dengeli kullanımı, göğüs-miks-kafa sesi egzersizleri, artikülasyon ve rezonans çalışmaları.
 2. Müzikal çalışmalar:

  Caz gibi doğaçlamaya yönelik bir müzik türünde şarkı söylemek, seslerle, akorlarla ve gamlarla yakından temas ederek melodik yaratıcılığınızı arttırmak ya da kendi bestelerinizi yapıp söylemek gibi bir amacınız varsa bu çalışmalara da ihtiyacınız var demektir.

  Kulak eğitimi (Aralık ve akorları tanıma), Armoni (Majör ve minör gamlar, pentatonik gamlar, blue notalar, arpej çalışmaları, akor yürüyüşleri), Ritim egzersizleri
 3. Repertuar çalışması:

  İlgilendiğimiz müzik türünde ilerlemek istiyorsak, öncelikle o türün geleneğini temsil eden yorumcuları incelememiz ve o janra ile bütünleşmiş şarkıları repertuarımıza alarak onları özümsememiz gerekir. Gelenek, başlangıçta yol göstericimiz olmalı; ancak sonra kendi estetik seçimlerimiz ve yaratıcılığımızla yolumuzu kendimiz çizmeliyiz.

  Şarkı seçimi, Şarkı analizi (Form, melodi, ritim), Anlatım (Estetik cümleleme, prozodi, ifade çeşitlendirme), Stilistik çalışmalar (Timbre, dinamikler, nüanslar)